Videokoolitused

Loengu kirjeldus:

Kursus kestab mininimaalselt 6-8 nädalat, teooria tunnid toimuvad 2 korda nädalas, 2 tundi korraga ( 1 tund – 45 minutit ). B- kategooria puhul kohustuslik 29 teooriatundi, lisaks 10 sõidutundi ( 1 tund – 45 minutit ). Läbida tuleb veel pimeda aja koolitus ( 1 tund teooriat – 45 minutit ja 1 tund praktikum vormis kinnisel territooriumil ). Libedasõidu koolitusel ( 2 teooria tundi ja 1 sõitutund ) ning 16 tundi esmaabi koolitust. Teooria kursus sisaldab endas eelkõige liiklusohutust, liiklus psühholoogiat, liiklus viisakust, auto ehitust, liiklustestide lahendamist ja vahekokkuvõtete tegemist teooriaõpetaja poolt.

Õpe autokoolis lõppeb teooriatestiga. Kui teooriatest on sooritatud edukalt, siis koolitaja teeb B-kategooria kursuse läbimise kohta sissekande, väljastab autokooli tunnistuse ja edastab asjaomased andmed elektrooniliselt liiklusregistrisse. B- kategooria kursusele võib juba 17,5 – aastaselt tulla. 3 kuud enne 18 – aastaseks saamist võite sooritada Maanteeameti büroodes eksamid, load väljastatakse 18 – aastaselt.

Alusta oma sõiduõppe teekonda ja registreeru kursusele juba täna!

Registreeru