Grupp 19/03

Kursuse sissejuhatus / Liiklus kui süsteem

Videoloeng

Kodutöö

E-autokool: https://e.liikluslab.ee/

 – 2. Liiklus kui süsteem

 – 3. Foorid ja reguleerija

 – 4. Liiklusmärgid ja teemärgised

 – 14. Keskkonnasõbralik sõidustiil

Nutikad liiklustestid: https://e.liikluslab.ee/

 – Liiklus kui süsteem

 – Foorid ja reguleerija

 – Liiklusmärgid ja teemärgised

 – Keskkonnasõbralik sõidustiil

Sõiduki asukoht sõites / Käitumine liiklusõnnetuse korral

Videoloeng

Kodutöö

E-autokool: https://e.liikluslab.ee/

 – 5. Sõit teel

 – 9. Eri liikluskord

 – 10. Erilised olukorrad ja teised liiklejad

 – 11. Liiklusohutus

Nutikad liiklustestid: https://e.liikluslab.ee/

 – Sõit teel

 – Eri liikluskord

 – Erilised olukorrad ja teised liiklejad

 – Liiklusohutus

Lisa

3 Lõikumiste läbimine / Möödasõit ja möödumine

Videoloeng

Kodutöö

E-autokool: https://e.liikluslab.ee/

– 6. Lõikumiste läbimine

– 8. Möödasõit ja möödumine

– 12. Inimene sõidukijuhina

– 17. Pimeda ajal sõiduki juhtimine

Nutikad liiklustestid: https://e.liikluslab.ee/

– Lõikumiste läbimine

– Möödasõit ja möödumine

– Inimene sõidukijuhina

– Pimeda ajal sõiduki juhtimine

Lisa

Peatumine ja parkimine / Liikluskindlustus / Sõidueksam

Videoloeng

Kodutöö

E-autokool: https://e.liikluslab.ee/

– 7. Peatumine ja parkimine

 – 13. Auto tehniline seisukord ja käitamine

 – 15. Liikluskindlustus

 – 16. Peatumisteekonna pikkust mõjutavad tegurid

Nutikad liiklustestid: https://e.liikluslab.ee/

 – Peatumine ja parkimine

 – Auto tehniline seisukord ja käitamine

 – Liikluskindlustus

 – Peatumisteekonna pikkust mõjutavad tegurid

Lisa