Tingimused ja kord

Õppetöö korraldus

Sky Autokool OÜ tegeleb eesti ja vene keeles Mustamäe osakonnas aadressil Ehitajate tee 108-25 A1, AM, A, A2, B, BE kategooriatega, tegevuslubade andmed on esitatud allpool

Sky Lasnamäe OÜ tegeleb eesti ja vene keeles B, BE kategooriatega Lasnamäe osakonnas aadressil Pae 80, tegevuslubade andmed on esitatud allpool

Sky Best DS OÜ tegeleb ainult inglise keeles B, A, A1, A2 kategooriatega, tegevuslubade andmed on esitatud allpool

Kõik õpetajad, mis on toodud veebilehel vajutades nupule Meie õpetajad ning Õpetajad Lasnamäel töötavad Sky Lasnamäe OÜs

Kõik õpetajad, mis on toodud veebilehel vajutades nupule Meie õpetajad ning Õpetajad Mustamäel töötavad Sky Autokool OÜs

Kõik õpetajad, mis on toodud veebilehel vajutades nupule Meie õpetajad ning Kõik Õpetajad ning kelle pildi all on Suurbritannia lipp töötavad Sky Best DS OÜs

Firmad Sky Autokool OÜ, Sky Lasnamäe OÜ, Sky Best DS OÜ omavad samad õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise põhimõtted, mis on kirjeldatud allpool.

Tegevuslubade andmed on toodud allpool.

Sky Autokool OÜ

A1, AM – käskiri number 61. Käskkirja kuupäev: 28.04.2022

A, A2 – käskiri number 120. Käskkirja kuupäev: 20.06.2016

B – käskiri number 68. Käskkirja kuupäev: 07.02.2013

BE – käskiri number 44. Käskkirja kuupäev: 02.04.2022

Sky Lasnamäe OÜ

B – käskiri number 50. Käskkirja kuupäev: 19.03.2021

BE – käskiri number 44. Käskkirja kuupäev: 02.04.2022

Sky Best DS OÜ

B – käskiri number 110. Käskkirja kuupäev: 30.04.2020

A, A1, A2 – käskiri number 86. Käskkirja kuupäev: 25.05.2022

Õppekavad:

Õpekavaga B kategooria on võimalik tutvuda siin

Õpekavaga BE kategooria on võimalik tutvuda siin

Õpekavaga A1 algaste kategooria on võimalik tutvuda siin

Õpekavaga A2 algaste kategooria on võimalik tutvuda siin

Õpekavaga A täiendõpe kategooria on võimalik tutvuda siin

Õpekavaga A1 täiendõpe kategooria on võimalik tutvuda siin

Õpekavaga A2 täiendõpe kategooria on võimalik tutvuda siin

Õpekavaga AM kategooria on võimalik tutvuda siin

Tingimused ja kord:

Õppetasu maksmine ja sellest vabastamine:

Enne õppimise algust peate tasuma kursuse eest. Teil on võimalus tasuda kursuse eest osaliselt (esimene osa enne kursuse algust ning ülejäänud kursuse keskel) või tasuda kursuse eest täies mahus. On võimalus maksta kohapeal sularahas või ülekandega.

Õpilased, kes on Töötukassa poolt kursusele suunatud, saavad maksevabastuse.

Õppetasu tagastamise tingimused:

Raha tagastamisel kuulutatud autokooli ressursside maksumust ei tagastata. Täpsemalt saate infot pärast registreerimist emailile.

Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardile

ning lähtudes Liiklusseadusest ja MKMi määrusest nr. 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi

ettevalmistamise õppekavad„. Õppekava lähtub sihtgrupi

vajadusest ning on õpiväljundipõhine. Õppekavaga saab tutvuda dokumendi alguses lingi kaudu.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Kursused viivad läbi koolitajad, kellel on vastav haridus ning kogemus antud valdkonnas. Koolitajatel on suur kogemus täiskasvanute koolitamisel. Meie instruktorid läbivad pidevalt täiendkoolitusi. Koolitajate töö kvaliteedi hindamine on õpilaste poolt saadud tagasiside põhjal. Meie koolitajad.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Meie autokooli teooriaõpe toimub kaasaegsetes hästi varustatud ruumides. Antud klassides on olemas kõik tingimused õppimiseks nii noortele kui ka täiskasvanutele. Praktiline õpe toimub kaasaegsetel sõidukitel. Klassiruumid, õppevarustus, õppematerjalid vastavad kõikide keskkonnanõuete ning ohutustehnika nõuetele.

Tagasiside kogumise kord:

Selleks, et pidevat täiendada õppeprotsessi ning muuta seda kõikidele õpilastele sobilikuks, meie õpetajad koguvad õpilaste tagasisidet nii kõnes kui ka kirjalikult. Oma tagasisidet võite jätta meie koduleheküljel, või kirjutada e-mail. Õpilaste tagasiside analüüsitakse koos koolitajatega ning kogutud info põhjal tehakse õppekavas muudatusi, et hoida ja tõsta koolitamise kvaliteedi.

Õppijate täienduskoolituselt väljaarvamise tingimused ja kord:

Õppijate täienduskoolituselt väljaarvamise tingimused on:

  • jäme konflikt pedagoogidega
  • dokumentide mitteõigeaegne esitamine
  • talle esitatud arve maksmata jätmine
  • ilmumine kooli ebakaines olekus

Igat juhtumist vaatab autokool läbi üksikjuhtumi põhiselt.